Izborno povjerenstvo: GRAČIŠĆE Neslužbeni podaci
PREGLED REZULTATA PO BIRAČKIM MJESTIMA ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. TOT Posto
1 2 3 4 5 6
Ukupno birača (A+C) 407 60 333 123 96 193 1212
Glasovalo ukupno (B+C) 233 41 207 91 58 112 742 61,221 %
Ukupno listića (D(E+F)) 233 41 207 91 58 112 742
Broj važećih listića (E) 216 41 205 87 56 105 710
Broj nevažećih listića (F) 17 0 2 4 2 7 32 4,313 %
Liste
1 DC 0 0 0 0 0 2 2 0,282 %
2 HDZ 15 0 19 5 1 17 57 8,028 %
3 HNS, ZELENI, LS, HSLS, HSS 12 0 7 13 7 4 43 6,056 %
4 HSP 2 0 1 1 0 0 4 0,563 %
5 HSU 16 2 12 3 3 9 45 6,338 %
6 IDF-FDI 26 0 12 6 7 10 61 8,592 %
7 IDS 121 39 134 54 37 47 432 60,845 %
8 NŽL Bruno Poropat 8 0 4 0 1 3 16 2,254 %
9 SDP 13 0 13 0 0 5 31 4,366 %
10 SRP 2 0 2 2 0 6 12 1,690 %
11 SDU, SNA-POKRET ZELENIH, ZS 1 0 1 3 0 2 7 0,986 %
Obrađeno 6 od 6 biračkih mjesta.   datum: 16.5.2005. vrijeme: 12:53:44
Informatička podrška: INGTEL Umag d.o.o. Strana 1