Izborno povjerenstvo: BARBAN Neslužbeni podaci
PREGLED REZULTATA PO BIRAČKIM MJESTIMA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG/OPĆINSKOG VIJEĆA
Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. TOT Posto
1 2 3 4 5 6 7
Ukupno birača (A+C) 599 275 166 322 466 289 294 2411
Glasovalo ukupno (B+C) 396 159 129 227 338 196 206 1651 68,478 %
Ukupno listića (D(E+F)) 396 159 129 227 338 196 206 1651
Broj važećih listića (E) 389 157 120 220 331 193 202 1612
Broj nevažećih listića (F) 7 2 9 7 7 3 4 39 2,362 %
Liste
1 HDZ, HSLS 64 6 13 13 39 28 28 191 11,849 %
2 IDF-FDI 42 8 10 16 39 6 13 134 8,313 %
3 IDS 81 33 49 32 37 16 122 370 22,953 %
4 SDP 202 110 48 159 216 143 39 917 56,886 %
Obrađeno 7 od 7 biračkih mjesta.   datum: 16.5.2005. vrijeme: 11:42:20
Informatička podrška: INGTEL Umag d.o.o. Strana 1