Izborno povjerenstvo: GRAČIŠĆE Neslužbeni podaci
PREGLED REZULTATA PO BIRAČKIM MJESTIMA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG/OPĆINSKOG VIJEĆA
Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. TOT Posto
1 2 3 4 5 6
Ukupno birača (A+C) 407 60 333 123 96 193 1212
Glasovalo ukupno (B+C) 233 41 207 91 58 112 742 61,221 %
Ukupno listića (D(E+F)) 233 41 207 91 58 112 742
Broj važećih listića (E) 228 41 205 89 54 110 727
Broj nevažećih listića (F) 5 0 2 2 4 2 15 2,022 %
Liste
1 HKDU 12 0 7 13 1 21 54 7,428 %
2 HSS 4 0 3 27 28 3 65 8,941 %
3 HSU 9 0 3 5 0 4 21 2,889 %
4 IDF-FDI 18 1 6 0 1 8 34 4,677 %
5 IDS 127 40 150 38 19 50 424 58,322 %
6 NOL Bruno Balde 41 0 19 5 3 14 82 11,279 %
7 SDP 17 0 17 1 2 10 47 6,465 %
Obrađeno 6 od 6 biračkih mjesta.   datum: 16.5.2005. vrijeme: 11:44:34
Informatička podrška: INGTEL Umag d.o.o. Strana 1