Izborno povjerenstvo: KANFANAR Neslužbeni podaci
PREGLED REZULTATA PO BIRAČKIM MJESTIMA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG/OPĆINSKOG VIJEĆA
Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. TOT Posto
1 2 3 4 5
Ukupno birača (A+C) 445 393 141 79 241 1299
Glasovalo ukupno (B+C) 345 253 99 50 163 910 70,054 %
Ukupno listića (D(E+F)) 345 253 99 50 163 910
Broj važećih listića (E) 339 251 97 49 162 898
Broj nevažećih listića (F) 6 2 2 1 1 12 1,319 %
Liste
1 HDZ 82 12 3 9 7 113 12,584 %
2 HSLS 45 166 11 10 5 237 26,392 %
3 IDS 143 59 78 20 40 340 37,862 %
4 NOL Mario Červar 57 11 4 8 13 93 10,356 %
5 NOL Mario Marić 12 3 1 2 97 115 12,806 %
Obrađeno 5 od 5 biračkih mjesta.   datum: 16.5.2005. vrijeme: 11:45:10
Informatička podrška: INGTEL Umag d.o.o. Strana 1