Izborno povjerenstvo: LANIŠĆE Neslužbeni podaci
PREGLED REZULTATA PO BIRAČKIM MJESTIMA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG/OPĆINSKOG VIJEĆA
Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. TOT Posto
1 2 3 4 5
Ukupno birača (A+C) 180 62 49 33 62 386
Glasovalo ukupno (B+C) 119 40 39 12 53 263 68,135 %
Ukupno listića (D(E+F)) 119 40 39 12 53 263
Broj važećih listića (E) 115 39 38 12 53 257
Broj nevažećih listića (F) 4 1 1 0 0 6 2,281 %
Liste
1 HDZ 39 22 3 1 2 67 26,070 %
2 IDS 26 7 10 9 13 65 25,292 %
3 NOL Neven Mikac 50 10 25 2 38 125 48,638 %
Obrađeno 5 od 5 biračkih mjesta.   datum: 16.5.2005. vrijeme: 11:47:17
Informatička podrška: INGTEL Umag d.o.o. Strana 1