Izborno povjerenstvo: LIŽNJAN Neslužbeni podaci
PREGLED REZULTATA PO BIRAČKIM MJESTIMA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG/OPĆINSKOG VIJEĆA
Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. TOT Posto
1 2 3 4 5
Ukupno birača (A+C) 953 615 535 310 277 2690
Glasovalo ukupno (B+C) 487 275 215 156 132 1265 47,026 %
Ukupno listića (D(E+F)) 487 275 215 156 132 1265
Broj važećih listića (E) 475 268 211 148 129 1231
Broj nevažećih listića (F) 12 7 4 8 3 34 2,688 %
Liste
1 ZELENI, MLADI 18 27 48 11 44 148 12,023 %
2 HDZ 97 14 19 2 15 147 11,942 %
3 HNS 28 2 7 4 7 48 3,899 %
4 HSU 19 24 37 79 9 168 13,647 %
5 IDS 208 133 58 24 47 470 38,180 %
6 SDP 58 53 34 26 4 175 14,216 %
7 SRP 47 15 8 2 3 75 6,093 %
Obrađeno 5 od 5 biračkih mjesta.   datum: 16.5.2005. vrijeme: 11:48:22
Informatička podrška: INGTEL Umag d.o.o. Strana 1