Izborno povjerenstvo: LUPOGLAV Neslužbeni podaci
PREGLED REZULTATA PO BIRAČKIM MJESTIMA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG/OPĆINSKOG VIJEĆA
Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. TOT Posto
1 2 3 4 5 6 7
Ukupno birača (A+C) 337 95 46 91 50 70 138 827
Glasovalo ukupno (B+C) 206 62 31 49 30 40 94 512 61,911 %
Ukupno listića (D(E+F)) 206 62 31 49 30 40 94 512
Broj važećih listića (E) 201 61 31 48 30 40 90 501
Broj nevažećih listića (F) 5 1 0 1 0 0 4 11 2,148 %
Liste
1 HDZ 12 6 5 4 0 17 21 65 12,974 %
2 HSS 2 0 0 2 1 6 18 29 5,788 %
3 HSLS 23 1 2 6 6 1 4 43 8,583 %
4 IDS 69 37 18 22 9 13 15 183 36,527 %
5 NOL Boris Ladika 27 11 1 1 3 2 15 60 11,976 %
6 NOL Marino Škrlj 68 6 5 13 11 1 17 121 24,152 %
Obrađeno 7 od 7 biračkih mjesta.   datum: 16.5.2005. vrijeme: 11:48:44
Informatička podrška: INGTEL Umag d.o.o. Strana 1