Izborno povjerenstvo:
MARČANA
Neslužbeni podaci
PREGLED REZULTATA PO BIRAČKIM MJESTIMA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG/OPĆINSKOG VIJEĆA


Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj.

1 2 3 4 5 6 7


Ukupno birača (A+C) 287 133 456 262 215 239 79


Glasovalo ukupno (B+C) 129 99 244 162 133 110 51


Ukupno listića (D(E+F)) 129 99 244 162 133 110 51


Broj važećih listića (E) 128 95 234 162 129 110 48


Broj nevažećih listića (F) 1 4 10 0 4 0 3


Liste1 DAN 10 3 14 14 11 3 3

2 ZELENI 5 0 18 7 5 1 2

3 HDZ 5 6 17 8 2 2 1

4 HNS 3 3 28 6 0 22 0

5 HSU 4 4 28 21 14 9 16

6 IDF-FDI 5 3 6 7 11 2 2

7 IDS 79 67 44 68 46 50 16

8 NOL Norina Vitasović 7 1 6 6 4 9 5

9 SDP 10 8 73 25 36 12 3
Obraðeno 12 od 12 biračkih mjesta.   datum: 19.5.2005. vrijeme: 10:41:14
Informatička podrška: INGTEL Umag d.o.o. Strana 1

Izborno povjerenstvo:
MARČANA
Neslužbeni podaci
PREGLED REZULTATA PO BIRAČKIM MJESTIMA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG/OPĆINSKOG VIJEĆA


Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. TOT Posto

8 9 10 11 12


Ukupno birača (A+C) 931 231 76 500 112 3521


Glasovalo ukupno (B+C) 508 144 54 189 63 1886 53,564 %


Ukupno listića (D(E+F)) 508 144 54 189 63 1886


Broj važećih listića (E) 496 140 54 186 61 1843


Broj nevažećih listića (F) 12 4 0 3 2 43 2,280 %


Liste1 DAN 49 26 1 18 0 152 8,247 %

2 ZELENI 29 3 2 11 3 86 4,666 %

3 HDZ 55 11 0 14 2 123 6,674 %

4 HNS 12 0 0 2 5 81 4,395 %

5 HSU 47 17 18 36 1 215 11,666 %

6 IDF-FDI 14 7 1 4 1 63 3,418 %

7 IDS 181 58 15 86 46 756 41,020 %

8 NOL Norina Vitasović 66 6 5 5 0 120 6,511 %

9 SDP 43 12 12 10 3 247 13,402 %
Obraðeno 12 od 12 biračkih mjesta.   datum: 19.5.2005. vrijeme: 10:41:14
Informatička podrška: INGTEL Umag d.o.o. Strana 2