Izborno povjerenstvo: MEDULIN Neslužbeni podaci
PREGLED REZULTATA PO BIRAČKIM MJESTIMA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG/OPĆINSKOG VIJEĆA
Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. TOT Posto
1 2 3 4 5 6
Ukupno birača (A+C) 2625 353 817 980 689 572 6036
Glasovalo ukupno (B+C) 934 204 384 480 309 238 2549 42,230 %
Ukupno listića (D(E+F)) 934 204 384 480 309 238 2549
Broj važećih listića (E) 922 202 379 471 300 232 2506
Broj nevažećih listića (F) 12 2 5 9 9 6 43 1,687 %
Liste
1 HDZ 48 2 10 27 15 28 130 5,188 %
2 HNS, ZELENI 35 6 12 22 18 9 102 4,070 %
3 HSP 14 2 9 9 5 11 50 1,995 %
4 HSU 32 13 37 27 17 28 154 6,145 %
5 ISDNS 7 2 0 7 4 2 22 0,878 %
6 IDF-FDI 67 2 5 13 13 11 111 4,429 %
7 IDS, SDP 247 26 55 82 90 63 563 22,466 %
8 NOL Goran Buić 48 84 62 146 39 19 398 15,882 %
9 NOL Emil Jukopila 398 47 134 116 92 51 838 33,440 %
10 NOL Vladimir Periša 26 18 55 22 7 10 138 5,507 %
Obrađeno 6 od 6 biračkih mjesta.   datum: 16.5.2005. vrijeme: 11:49:26
Informatička podrška: INGTEL Umag d.o.o. Strana 1