Izborno povjerenstvo: PAZIN Neslužbeni podaci
PREGLED REZULTATA PO BIRAČKIM MJESTIMA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG/OPĆINSKOG VIJEĆA
Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ukupno birača (A+C) 359 132 484 697 237 141 423 1292 1331
Glasovalo ukupno (B+C) 136 61 145 202 100 46 167 590 644
Ukupno listića (D(E+F)) 136 61 145 202 100 46 166 590 644
Broj važećih listića (E) 132 58 141 198 96 45 157 574 622
Broj nevažećih listića (F) 4 3 4 4 4 1 9 16 22
Liste
1 HDZ 37 13 38 63 8 12 22 127 110
2 HNS, HSS, HSLS, ZELENI 14 5 11 23 71 2 7 35 20
3 HPS 1 2 1 2 1 0 0 9 14
4 HSU 8 5 9 14 2 1 32 51 60
5 IDS 38 25 37 60 11 27 51 161 178
6 ISDNS 2 1 5 2 0 0 6 7 18
7 NGL Goran Ikić 8 0 7 2 0 0 3 18 43
8 NGL Valter Milohanić 7 1 6 4 1 2 14 38 57
9 NGL Radenko Sloković 5 2 13 13 1 1 8 48 48
10 SDP 12 4 14 15 1 0 14 80 74
Obrađeno 15 od 15 biračkih mjesta.   datum: 16.5.2005. vrijeme: 11:50:48
Informatička podrška: INGTEL Umag d.o.o. Strana 1
Izborno povjerenstvo: PAZIN Neslužbeni podaci
PREGLED REZULTATA PO BIRAČKIM MJESTIMA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG/OPĆINSKOG VIJEĆA
Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. TOT Posto
10 11 12 13 14 15
Ukupno birača (A+C) 330 1240 550 283 123 231 7853
Glasovalo ukupno (B+C) 131 602 218 91 51 89 3273 41,678 %
Ukupno listića (D(E+F)) 131 602 218 91 51 89 3272
Broj važećih listića (E) 128 591 215 83 50 83 3173
Broj nevažećih listića (F) 3 11 3 8 1 6 99 3,026 %
Liste
1 HDZ 20 94 45 23 1 22 635 20,013 %
2 HNS, HSS, HSLS, ZELENI 4 24 13 6 19 2 256 8,068 %
3 HPS 0 5 10 0 0 2 47 1,481 %
4 HSU 16 47 10 5 1 3 264 8,320 %
5 IDS 47 153 48 31 18 31 916 28,869 %
6 ISDNS 0 7 6 4 6 1 65 2,049 %
7 NGL Goran Ikić 11 41 16 2 0 4 155 4,885 %
8 NGL Valter Milohanić 11 69 30 2 0 6 248 7,816 %
9 NGL Radenko Sloković 10 47 18 7 0 4 225 7,091 %
10 SDP 9 104 19 3 5 8 362 11,409 %
Obrađeno 15 od 15 biračkih mjesta.   datum: 16.5.2005. vrijeme: 11:50:48
Informatička podrška: INGTEL Umag d.o.o. Strana 2