Izborno povjerenstvo: PIĆAN Neslužbeni podaci
PREGLED REZULTATA PO BIRAČKIM MJESTIMA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG/OPĆINSKOG VIJEĆA
Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. TOT Posto
1 2 3 4 5 6
Ukupno birača (A+C) 262 406 170 531 261 46 1676
Glasovalo ukupno (B+C) 163 213 119 264 107 12 878 52,387 %
Ukupno listića (D(E+F)) 163 213 119 264 107 12 878
Broj važećih listića (E) 157 207 115 255 107 12 853
Broj nevažećih listića (F) 6 6 4 9 0 0 25 2,847 %
Liste
1 HSS 13 21 8 68 8 0 118 13,834 %
2 HSLS, HNS 29 23 6 57 4 0 119 13,951 %
3 HSU 19 40 4 61 57 4 185 21,688 %
4 IDS 46 68 65 46 28 7 260 30,481 %
5 NOL Lino Baškera 50 55 32 23 10 1 171 20,047 %
Obrađeno 6 od 6 biračkih mjesta.   datum: 16.5.2005. vrijeme: 11:52:10
Informatička podrška: INGTEL Umag d.o.o. Strana 1