Izborno povjerenstvo: UMAG Neslužbeni podaci
PREGLED REZULTATA PO BIRAČKIM MJESTIMA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG/OPĆINSKOG VIJEĆA
Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj.
1 2 3 4 5 6 7
Ukupno birača (A+C) 819 700 615 632 1154 731 741
Glasovalo ukupno (B+C) 372 261 251 219 493 279 256
Ukupno listića (D(E+F)) 372 261 251 219 493 279 256
Broj važećih listića (E) 356 252 247 214 490 272 249
Broj nevažećih listića (F) 16 9 4 5 3 7 7
Liste
1 DC 8 3 0 0 7 12 4
2 HDZ 22 7 26 22 29 22 18
3 HNS 13 15 3 10 9 3 7
4 HSP 9 2 3 5 4 6 3
5 HSU 31 13 20 12 67 11 16
6 HB, DEMOKRŠĆANI, HPS 5 3 4 5 3 8 7
7 IDS 145 98 122 76 213 100 100
8 LS, HSS, ZELENI, HSLS 7 9 5 4 6 3 12
9 NGL Vili Bassanese 37 37 32 41 69 40 37
10 NGL Vili Šaina 39 24 15 11 45 54 23
11 SDP 40 41 17 28 38 13 22
Obrađeno 11 od 11 biračkih mjesta.   datum: 16.5.2005. vrijeme: 11:59:38
Informatička podrška: INGTEL Umag d.o.o. Strana 1
Izborno povjerenstvo: UMAG Neslužbeni podaci
PREGLED REZULTATA PO BIRAČKIM MJESTIMA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG/OPĆINSKOG VIJEĆA
Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. TOT Posto
8 9 10 11
Ukupno birača (A+C) 1944 1946 2129 1553 12964
Glasovalo ukupno (B+C) 652 618 755 631 4787 36,925 %
Ukupno listića (D(E+F)) 652 618 755 631 4787
Broj važećih listića (E) 639 605 739 608 4671
Broj nevažećih listića (F) 13 13 16 23 116 2,423 %
Liste
1 DC 11 5 10 6 66 1,413 %
2 HDZ 48 73 86 48 401 8,585 %
3 HNS 26 32 31 31 180 3,854 %
4 HSP 16 8 7 6 69 1,477 %
5 HSU 59 45 43 55 372 7,964 %
6 HB, DEMOKRŠĆANI, HPS 18 29 24 7 113 2,419 %
7 IDS 177 137 171 130 1469 31,449 %
8 LS, HSS, ZELENI, HSLS 26 26 18 13 129 2,762 %
9 NGL Vili Bassanese 142 136 177 164 912 19,525 %
10 NGL Vili Šaina 66 56 83 65 481 10,298 %
11 SDP 50 58 89 83 479 10,255 %
Obrađeno 11 od 11 biračkih mjesta.   datum: 16.5.2005. vrijeme: 11:59:38
Informatička podrška: INGTEL Umag d.o.o. Strana 2