Izborno povjerenstvo: VIŠNJAN Neslužbeni podaci
PREGLED REZULTATA PO BIRAČKIM MJESTIMA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG/OPĆINSKOG VIJEĆA
Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. TOT Posto
1 2 3 4 5
Ukupno birača (A+C) 1023 302 196 200 283 2004
Glasovalo ukupno (B+C) 582 137 131 143 165 1158 57,784 %
Ukupno listića (D(E+F)) 582 137 131 143 165 1158
Broj važećih listića (E) 575 137 128 142 158 1140
Broj nevažećih listića (F) 7 0 3 1 7 18 1,554 %
Liste
1 HSS,HNS 38 5 3 13 10 69 6,053 %
2 IDS 201 90 76 37 100 504 44,211 %
3 NOL Angelo Mattich 234 21 10 82 41 388 34,035 %
4 SDP 102 21 39 10 7 179 15,702 %
Obrađeno 5 od 5 biračkih mjesta.   datum: 16.5.2005. vrijeme: 11:59:59
Informatička podrška: INGTEL Umag d.o.o. Strana 1