Izborno povjerenstvo: ŽMINJ Neslužbeni podaci
PREGLED REZULTATA PO BIRAČKIM MJESTIMA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG/OPĆINSKOG VIJEĆA
Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. Bir.mj. TOT Posto
1 2 3 4
Ukupno birača (A+C) 838 586 730 729 2883
Glasovalo ukupno (B+C) 445 273 268 282 1268 43,982 %
Ukupno listića (D(E+F)) 445 273 268 282 1268
Broj važećih listića (E) 419 247 258 268 1192
Broj nevažećih listića (F) 26 26 10 14 76 5,994 %
Liste
1 HDZ 75 13 30 39 157 13,171 %
2 HSS 18 26 26 12 82 6,879 %
3 HSLS 20 14 6 8 48 4,027 %
4 HSU 76 43 42 29 190 15,940 %
5 IDS 111 105 104 96 416 34,899 %
6 NOL Dorijano Galant 119 46 50 84 299 25,084 %
Obrađeno 4 od 4 biračkih mjesta.   datum: 16.5.2005. vrijeme: 12:02:01
Informatička podrška: INGTEL Umag d.o.o. Strana 1