Izborno povjerenstvo: Županija ISTARSKA Neslužbeni podaci
PREGLED REZULTATA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
51 60 400 426 434 477 6190 1325 1384 1759 5967
BALE BARBAN BRTONIGLA BUJE BUZET CEROVLJE FAŽANA GRAČIŠĆE GROŽNJAN KANFANAR KAROJBA
Ukupno birača (A+C) 1012 2411 1545 5160 5267 1470 3136 1212 764 1299 1284
Glasovalo ukupno (B+C) 649 1651 882 2093 2983 901 1501 742 401 910 582
Ukupno listića (D(E+F)) 649 1649 881 2093 2983 901 1500 742 401 910 581
Broj važećih listića (E) 631 1604 844 2024 2910 879 1443 710 390 886 560
Broj nevažećih listića (F) 18 45 37 69 73 22 57 32 11 24 21
Liste
1 DC 2 13 13 161 9 6 8 2 16 6 8
2 HDZ 74 185 133 255 183 97 154 57 19 137 141
3 HNS, ZELENI, LS, HSLS, HSS 50 51 46 117 572 78 146 43 13 136 85
4 HSP 22 16 23 39 41 24 40 4 3 19 9
5 HSU 20 78 28 149 103 45 170 45 7 38 13
6 IDF-FDI 49 191 81 86 151 46 98 61 14 37 10
7 IDS 293 653 392 846 1448 427 494 432 271 443 264
8 NŽL Bruno Poropat 44 22 46 65 92 42 69 16 7 39 12
9 SDP 60 367 77 237 261 96 216 31 35 22 15
10 SRP 9 15 2 43 23 10 20 12 3 2 2
11 SDU, SNA-POKRET ZELENIH, ZS 8 13 3 26 27 8 28 7 2 7 1
Obrađeno 282 od 282 biračkih mjesta.   datum: 16.5.2005. vrijeme: 2:19:52
Informatička podrška: INGTEL Umag d.o.o. Strana 1
Izborno povjerenstvo: Županija ISTARSKA Neslužbeni podaci
PREGLED REZULTATA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
5975 2178 2224 2232 2356 2461 2542 2631 2747 2917 3042
KAŠTELIR - LABINCI KRŠAN LABIN LANIŠĆE LIŽNJAN LUPOGLAV MARČANA MEDULIN MOTOVUN NOVIGRAD OPRTALJ
Ukupno birača (A+C) 1248 2881 11901 386 2690 827 3521 6036 890 3794 874
Glasovalo ukupno (B+C) 617 1760 4602 263 1265 512 1886 2549 520 1717 406
Ukupno listića (D(E+F)) 617 1760 4602 263 1265 512 1886 2549 520 1717 406
Broj važećih listića (E) 600 1722 4499 255 1225 500 1839 2490 507 1681 391
Broj nevažećih listića (F) 17 38 103 8 40 12 47 59 13 36 15
Liste
1 DC 4 37 21 1 12 3 31 19 9 11 32
2 HDZ 112 277 334 68 167 92 142 280 39 263 37
3 HNS, ZELENI, LS, HSLS, HSS 15 121 291 48 114 52 228 263 20 102 31
4 HSP 9 21 55 4 22 6 22 64 5 37 8
5 HSU 72 87 649 7 147 16 206 239 12 107 9
6 IDF-FDI 33 79 266 6 120 21 144 363 16 70 21
7 IDS 275 837 1965 81 408 244 615 714 320 900 202
8 NŽL Bruno Poropat 19 101 98 33 13 45 27 126 5 32 8
9 SDP 53 134 716 4 141 14 382 268 73 123 34
10 SRP 2 11 48 1 54 1 18 81 3 16 5
11 SDU, SNA-POKRET ZELENIH, ZS 6 17 56 2 27 6 24 73 5 20 4
Obrađeno 282 od 282 biračkih mjesta.   datum: 16.5.2005. vrijeme: 2:19:52
Informatička podrška: INGTEL Umag d.o.o. Strana 2
Izborno povjerenstvo: Županija ISTARSKA Neslužbeni podaci
PREGLED REZULTATA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
3212 3301 3484 3590 3689 3743 4324 4316 4332 4359 4537
PAZIN PIĆAN POREČ PULA RAŠA ROVINJ SVETA NEDELJA SVETI LOVREČ SVETI PETAR U ŠUMI SVETVINČENAT TINJAN
Ukupno birača (A+C) 7853 1676 17835 54229 3357 14062 2730 1215 828 1943 1399
Glasovalo ukupno (B+C) 3272 878 6533 19582 1574 4973 1510 634 574 1050 701
Ukupno listića (D(E+F)) 3271 878 6530 19559 1574 4973 1510 634 574 1049 701
Broj važećih listića (E) 3149 852 6354 19002 1527 4890 1479 614 553 994 662
Broj nevažećih listića (F) 122 26 176 557 47 83 31 20 21 55 39
Liste
1 DC 16 10 32 135 7 19 6 3 13 9 6
2 HDZ 640 60 778 1681 148 361 83 67 253 115 156
3 HNS, ZELENI, LS, HSLS, HSS 218 96 396 1405 114 254 40 35 26 114 18
4 HSP 51 10 113 555 22 83 24 8 16 18 10
5 HSU 310 135 490 2586 129 249 121 23 45 70 64
6 IDF-FDI 114 51 579 2814 89 170 129 27 9 117 33
7 IDS 1255 388 2976 6643 709 2425 728 327 147 408 284
8 NŽL Bruno Poropat 105 31 201 487 28 766 88 35 25 28 45
9 SDP 337 52 616 1521 251 490 241 82 17 83 36
10 SRP 44 4 77 564 10 33 11 3 0 13 5
11 SDU, SNA-POKRET ZELENIH, ZS 59 15 96 611 20 40 8 4 2 19 5
Obrađeno 282 od 282 biračkih mjesta.   datum: 16.5.2005. vrijeme: 2:19:52
Informatička podrška: INGTEL Umag d.o.o. Strana 3
Izborno povjerenstvo: Županija ISTARSKA Neslužbeni podaci
PREGLED REZULTATA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
4685 4979 4987 5029 5169 5312 TOT Posto
UMAG VIŠNJAN VIŽINADA VODNJAN VRSAR ŽMINJ
Ukupno birača (A+C) 12964 2004 1020 5306 2687 2883 193599
Glasovalo ukupno (B+C) 4787 1158 619 2440 1128 1268 82073 42,393 %
Ukupno listića (D(E+F)) 4787 1158 619 2440 1128 1268 82040
Broj važećih listića (E) 4657 1125 605 2361 1097 1191 79702
Broj nevažećih listića (F) 130 33 14 79 31 77 2338 2,850 %
Liste
1 DC 67 11 3 124 7 6 898 1,127 %
2 HDZ 823 60 50 269 256 188 9234 11,586 %
3 HNS, ZELENI, LS, HSLS, HSS 300 81 27 132 58 92 6028 7,563 %
4 HSP 90 11 5 46 15 16 1586 1,990 %
5 HSU 400 43 18 214 49 168 7361 9,236 %
6 IDF-FDI 208 80 36 236 41 58 6754 8,474 %
7 IDS 1814 577 330 942 451 495 33423 41,935 %
8 NŽL Bruno Poropat 272 108 30 55 7 83 3355 4,209 %
9 SDP 556 137 93 304 170 53 8398 10,537 %
10 SRP 70 5 3 18 9 14 1264 1,586 %
11 SDU, SNA-POKRET ZELENIH, ZS 57 12 10 21 34 18 1401 1,758 %
Obrađeno 282 od 282 biračkih mjesta.   datum: 16.5.2005. vrijeme: 2:19:52
Informatička podrška: INGTEL Umag d.o.o. Strana 4