Županija:

ISTARSKA

 

Općina:

 

 

Grad:

 

 

Nac.manj:

BOŠNJAČKA

 

 

Ukupno birača:

6876

%

 

Glasovalo birača:

673

9,79%

 

Važećih listića:

652

96,88%

 

Nevažećih listića:

21

3,12%

 

 

 

 

Redni broj

Izabrani kandidati

Broj glasova

 

1

BERINA MUJKIĆ, ING.

221

 

2

PRIM.DR.MED.ŠEFKO DERVOVIĆ

213

 

3

MIRSAD KUGIĆ

207

 

4

MEHMED DŽEKIĆ

205

 

5

SAMID VELAGIĆ

202

 

6

SENADA SEJFO, DIPL.ING.ARH.

197

 

7

ESAD ČOLIĆ

196

 

8

OSMAN DŽELIL, DIPL.ING.

193

 

9

PROF.DR.SC.JUSUF ŠEHANOVIĆ

191

 

10

LEJLA MUSTAFIĆ

187

 

11

HAZIM BEĆIROVIĆ

186

 

12

SEJAD BALIĆ

180

 

13

AMIR ADŽIKIĆ

179

 

14

DŽEMIL  ŠEHIĆ,V.MED.TEH.

178

 

15

LEJLA SULJANOVIĆ

169

 

16

SENAD PRŠIĆ, OEC.

167

 

17

MERIM OMANOVIĆ

161

 

18

ZUHDIJA BULJUBAŠIĆ

157

 

19

NOVALIJA MRKALJEVIĆ

157

 

20

MUHAMED MURATAGIĆ

154

 

21

SEAD  IBRIŠAGIĆ

152

 

22

KEMAL VELAGIĆ

151

 

23

DŽEMAL BOŠNJAKOVIĆ

149

 

24

MUNIR DERVOVIĆ

148

 

25

AZRA HANDANAGIĆ

147