Županija:

ISTARSKA

 

Općina:

 

 

Grad:

 

 

Nac.manj:

MAĐARSKA

 

 

Ukupno birača:

507

%

 

Glasovalo birača:

69

13,61%

 

Važećih listića:

67

97,10%

 

Nevažećih listića:

2

2,90%

 

 

 

 

Redni broj

Izabrani kandidati

Broj glasova

 

1

ĐULA ERDEŠI

47

 

2

EVI ČANJI

45

 

3

MARIJA EREŠ

40

 

4

ALBERT KISS

40

 

5

LASLO FARAGO

39

 

6

JOŽEF  POŠA

39

 

7

MAGDOLNA ERDEŠI

37

 

8

BALINT AMBRUŠ

36

 

9

JOŽEF LEČEI

36

 

10

JOŽEF  BANOV

35

 

11

IŠTVAN KVASNICA

35

 

12

EDITH LÓCZI

35

 

13

LADISLAV SANTO

33

 

14

KATICA ĐURAKI

32

 

15

ANITA LEČEI

32

 

16

ŠANDOR SLACKI

32

 

17

BALAŽ GAŠPARIĆ

31

 

18

RUDOLF KUNČER

31

 

19

ZOLTAN LEČEI

31

 

20

ERZSEBET ZSUZSANNA VUČETIĆ

31

 

21

ANDRAŠ VARGA

30

 

22

MARGIT RUSTJA

27

 

23

MARIA VERŠIĆ

27

 

24

KAROLINA FARKAŠ

23

 

25

-----

 

 

 

 

 

 

Napomena:

Obzirom da su kandidati Zoltan Babli, Ilona Dautbegović i Jugoslava Šantov-Učkar

 

dobili po 22 glasa, to nije moguće utvrditi 25-og člana vijeća mađarske nacionalne

 

manjine, pa će se za izbor tog člana izbori ponoviti nakon što Vlada RH donese

 

Odluku o raspisivanju ponovljenih izbora za člana vijeća mađarske nacionalne manjine

 

za Istarsku županiju