Županija:

ISTARSKA

 

Općina:

 

 

Grad:

 

 

Nac.manj:

ROMSKA

 

 

Ukupno birača:

476

%

 

Glasovalo birača:

151

31,72%

 

Važećih listića:

119

78,81%

 

Nevažećih listića:

32

21,19%

 

 

 

 

Redni broj

Izabrani kandidati

Broj glasova

 

1

REDŽEP HADŽA

58

 

2

FERDI HALITI

50

 

3

VELI HUSEINI

48

 

4

NEDŽAD BAJRAMI

45

 

5

ALIJA HADŽA

45

 

6

ENIS HADŽA

45

 

7

ČIĆO ĆUNA

43

 

8

PAPE ĆUNA

42

 

9

DENIS HADŽA

42

 

10

REŠAT BAJRAMI

41

 

11

BEĆIR GUŠANI

41

 

12

JANUŠ RUSHITI

41

 

13

BAJRAM PUNUŠKOVIĆ

40

 

14

EKREM ABDULAHI

39

 

15

NAIM HAJRULA

39

 

16

AFRIM PUNUŠKOVIĆ

39

 

17

SAMIR BAJRAMI

38

 

18

SENAD AHMETI

37

 

19

NASER PUNUŠKOVIĆ

37

 

20

ORHAN PUNUŠKOVIĆ

37

 

21

ERĐAN BAJRAMI

36

 

22

DIBRAN PUNUŠKOVIĆ

36

 

23

RAMBO RUŠITI

36

 

24

ISMAIL AVDI

35

 

25

SENAD HALITI

35