Županija:

ISTARSKA

 

Općina:

 

 

Grad:

 

 

Nac.manj:

SLOVENSKA

 

 

Ukupno birača:

1678

%

 

Glasovalo birača:

66

3,93%

 

Važećih listića:

66

100,00%

 

Nevažećih listića:

0

0,00%

 

 

 

 

Redni broj

Izabrani kandidati

Broj glasova

 

1

VINKO KNEZ

46

 

2

MARIJA LANGER

39

 

3

KLAUDIJA ANA VELIMIROVIĆ

39

 

4

ANDREJ VELKAVRH

39

 

5

DAMIJANA PEZDIRC

38

 

6

ANTONIJA BUBIĆ

37

 

7

BOJAN KAUČIČ

37

 

8

BOJAN BUKOVNIK

36

 

9

ALENUŠKA CVEK

36

 

10

JASMINA ILIĆ DRAKOVIĆ

36

 

11

VESNA JELINČIĆ

36

 

12

KRISTINA KOCANOVIĆ

36

 

13

FRANČIŠKA UZUNIĆ

36

 

14

FRANC ANCELJ

35

 

15

SARA OCEPEK

35

 

16

DRAGO BRULC

34

 

17

TANJA SLAMNIK

34

 

18

OLGA ANA BENULIČ

33

 

19

BOJANA HROBAT

33

 

20

GAETANO SEDEJ

33

 

21

SREĆKO GNJIDIĆ

31

 

22

SMILJA MARINAC

31

 

23

OTMAR ŠIREC

31

 

24

TEODOR ŠTUCIN

31

 

25

MILENA KRIŽMAN

30