Županija:

Istarska

 

Općina:

 

 

Grad:

Poreč

 

Nac.manj:

Talijanska

 

 

Ukupno birača:

649

%

 

Glasovalo birača:

35

5,39%

 

Važećih listića:

33

5,08%

 

Nevažećih listića:

2

0,31%

 

 

 

 

Redni broj

Izabrani kandidati

Broj glasova

 

1.

Lia Bonita

24

 

2.

Sabrina Bonita-Žužić

24

 

3.

Ondina Lubessi

24

 

4.

Graziano Musizza

24

 

5.

Ester Zarli

24

 

6.

Lea Jelenich

23

 

7.

Lara Musizza

23

 

8.

Maria Simpsich

23

 

9.

Romeo Draghicchio

20

 

10.

Vilma Pulin-Sirotich

20

 

11.

Marino Rota

20

 

12.

Lucio Pulin

19

 

13.

Ezio Sirotich

19

 

14.

Azeglio Picco

18

 

15.

Zorko Serga

17