Županija:

ISTARSKA

 

Općina:

 

 

Grad:

PULA

 

Nac.manj:

MAĐARSKA

 

 

Ukupno birača:

173

%

 

Glasovalo birača:

28

16,2

 

Važećih listića:

27

96,4

 

Nevažećih listića:

1

3,6

 

 

 

 

Redni broj

Izabrani kandidati

Broj glasova

 

1

EVI ČANJI

20

 

2

KAROLY DAUTBEGOVIĆ

15

 

3

ĐULA ERDEŠI

15

 

4

LASLO FARAGO

15

 

5

JOŽEF POŠA

15

 

6

ALBERT KISS

14

 

7

PETAR PALAĐI

14

 

8

ILONA DAUTBEGOVIĆ

13

 

9

MARIJA EREŠ

13

 

10

BALINT AMBRUŠ

12

 

11

MAGDOLNA ERDEŠI

12

 

12

ŽUŽANA MAŠA

12

 

13

IRENA PALAĐI

12

 

14

LADISLAV SANTO

12

 

 

 

 

 

NAPOMENA: Obzirom da su kandidati pod red. br. 15. Zoltan Babli, red. br. 16. Jožef Banov, red. br. 17. Ištvan Kvasnica, red. br. 18. Šandor Slacki  dobili po 11 glasova, to nije moguće utvrditi 15. člana vijeća mađarske nacionalne manjine, pa će se za izbor za tog člana ponoviti nakon što Vlada Republike Hrvatske donese Odluku o raspisivanju ponovljenih izbora za člana vijeća mađarske nacionalne manjine za Grad Pulu.