Županija:

ISTARSKA

 

Općina:

 

 

Grad:

VODNJAN

 

Nac.manj:

TALIJANSKA

 

 

Ukupno birača:

940

%

 

Glasovalo birača:

135

14,36

 

Važećih listića:

130

96,29

 

Nevažećih listića:

5

3,7

 

 

 

 

Redni broj

Izabrani kandidati

Broj glasova

 

1

LIVIO BELCI

76

 

2

MAURIZIO BIASIOL

78

 

3

FRANCO BONASSIN

67

 

4

EGLE CETINA

50

 

5

PIETRO DEMORI

43

 

6

MATIJA DRANDIĆ

32

 

7

MOIRA DRANDIĆ

31

 

8

GERMANO FIORANTI

72

 

9

GIORGINA KUTIĆ

68

 

10

FABIANA LAJIĆ

56

 

11

STEFANO LEONARDELLI

35

 

12

FABIANO MATTICCHIO

34

 

13

EDUINO MOSCARDA

42

 

14

GIULIANO MOSCARDA

43