Trgovačka društva

IDA d.o.o.
Mletačka 12/IV 
Pula 
TEL: 052/381-900
FAX: 052/381-905
E-mail
WWW
Direktor: dr.sc. Boris Sabatti

Vlasnički udio IŽ: 42,29%
natrag