Trgovačka društva

Uljanik d.d.
Flaciusova 1 
Pula 
TEL: 052/373-102
FAX: 052/211-655
E-mail
WWW
Predsjednik uprave: Karlo Radolović

Članovi nadzornog odbora:
Vladimir Žmak
Tatjana Tomić
Sani Ljubunčić
Anica Sekušak
Marinko Brgić

Vlasnički udio IŽ: 0,12%
natrag