Trgovačka društva

Istarske ceste d.o.o.
Partizanski put 140 
Pula 
TEL: 052/534-522
FAX: 052/534-363
E-mail
WWW
Direktor: Igor Maras
Vlasnički udio IŽ: 26%
natrag