Trgovačka društva

Vodoprivreda d.o.o.
Antenal 10 
52466 Novigrad 
TEL: 052/729-100
FAX: 052/729-109
E-Mail
WWW
Puni naziv: VODOPRIVREDA društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo d.o.o.

Direktor: Ivan Ilčić, dipl.ing.građ.

Vlasnički udio IŽ: 29%

natrag