Statistika

Bruto domaći proizvod

Prema posljednjim raspoloživim podacima iz Državnog zavoda za statistiku za 2014. godinu u Istarskoj županiji je ostvareno 6,16 % BDP-a Republike Hrvatske.

Prosječni BDP po stanovniku u Istarskoj županiji ostvaren je u visini 12.837 eura (97.083,00 kn) što je 25,3 % više od prosječnog BDP po stanovniku Republike Hrvatske.

Izravna ulaganja u Istarsku županiju

Istarska županija je u razdoblju od 1993. do trećeg kvartala 2016. godine zabilježila pozitivni trend izravnih ulaganja, posebno kada je riječ o stranim ulaganjima. Samo u posljednje 3 godine (2014. 2015 i 2016 3.kvartal) u našoj su županiji izravna ulaganja iznosila više od 842,4 milijuna €, dok od 1993. godine do trećeg kvartala 2016. godine ona iznose 2 milijarde i 83,9 milijuna €. Statistika HNB-a pokazuje da izravna ulaganja u Istarsku županiju imaju uzlaznu putanju. U 2015. godini dosegla su najveću zabilježenu vrijednost u povijesti od 475,5 milijuna €, dok podaci za 2016. godinu još nisu upotpunjeni.

Najveći ulagači u Istarsku županiju, prema podacima HNB-a od 1993. do 2016. godine, bili su Velika Britanija (627,9 milijuna €), Njemačka (340,1 milijuna €), Italija (271,9 milijuna €), Slovenija (238,7 milijuna €), te Austrija (228,9 milijuna €). Na području Istre zasad su ulagali investitori koji dolaze iz više od 23 zemalja.

Kada se navedena izravna ulaganja promatraju u vidu djelatnosti u koje se najviše investiralo, prednjači proizvodnja duhanskih proizvoda sa 587,5 milijuna € ulaganja. Slijede vlasnička ulaganja u nekretnine sa 458,8 milijuna €, proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda (cement, kamena vuna) sa 386,9 milijuna €, te hoteli i restorani sa 357,6 milijuna €.

Poslovni subjekti u Istarskoj županiji

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku na dan 31. prosinac 2016., u Istarskoj županiji registrirano je 19.247 pravnih osoba (11.239 aktivnih) što je 7,54% od ukupno registriranih pravnih osoba u RH. Struktura pravnih osoba u Istarskoj županiji bila je slijedeća:

• trgovačka društva – 15.728 od kojih je 9.474 aktivnih

• zadruge – 116 od kojih je 32 aktivnih

• ustanove, tijela udruge i organizacije – 3.403 od kojih je 1.733

Radi potpunijeg pregleda ukupnog broja gospodarskih subjekata, ovim podacima treba dodati i evidentiranih 6.376 subjekata u obrtu i slobodnim zanimanjima.

Prema aktivnostima u Istarskoj županiji na dan 31. prosinac 2016. najviše pravnih osoba po aktivnosti bilo je registrirano u trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala 2.121 aktivnih (3.684 registriranih), građevinarstvu 1.438 aktivnih (2.678 registriranih), stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima 1.163 aktivnih (1.656 registriranih), poslovanju nekretninama 866 aktivnih (1.639 registriranih), te u prerađivačkoj industriji 966 aktivnih (1.492 registriranih).

Poslovanje poduzetnika u Istarskoj županiji

Godišnje financijsko izviješće (GFI) o poslovanju u 2015. godini predalo je Fina-i 9.552 poduzetnika od kojih su 5.165 dobitaši, a 4.387 gubitaši. Ukupni prihodi poduzetnika u 2015. godini iznosili su 30.746.118.000,00 kn, ukupni rashodi 27.621.835.000,00 kn, dok je neto dobit nakon oporezivanja iznosila 4.298.427.000,00 kn.

Najveću dobit u 2015. ostvario je sektor stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (1.905.372.000,00 Kn), te djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (388.341.000,00 Kn), dok najveće gubitke bilježe građevinarstvo (-92.178.000,00 Kn) i poslovanje nekretninama (-66.830.000,00 Kn).

Zaposlenost

Prema evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na dan 30. rujna 2016. evidentirano je ukupno 89.131 osiguranika po različitim osnovama, te se taj podatak može izjednačiti s ukupnom zaposlenošću. Od ukupnog broja zaposlenih radnika kod pravnih osoba bilo je 70.651 ili 79,27%; zaposlenih u obrtništvu 16.650 ili 18,68% ; poljoprivrednika 764 ili 0,86%, te zaposlenih u samostalnim profesionalnim djelatnostima 1.056 ili 1,18%.
Broj zaposlenih u Istarskoj županiji na dan 30.09.2016. godine manji je za 1801 osoba ili 1,98% u odnosu na ukupnu zaposlenost u istom razdoblju 2015. godine.

Prosječne neto plaće

Prema podacima FINA-e, prosječna neto plaća po zaposlenom u Istarskoj županiji 2015. godine iznosila je 5.105,00 kn, što je 3,4% više u odnosu na prosječnu neto plaću u 2014. godini koja je iznosila 4.937,00 kn.

Najviše je zaposlenih u prerađivačkoj industriji (12.024) te djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (10.161). Najviša prosječna plaća isplaćuje se u djelatnostima informacija i komunikacija (6.493 Kn), dok su najniže prosječne plaće isplaćene u ostalim uslužnim djelatnostima (3.609 Kn).

Nezaposlenost

Prosječan broj nezaposlenih u Istarskoj županiji u 2016. godini iznosio je 5.404 osoba što je u odnosu na 2015. godinu u kojoj je evidentirano 6.665 nezaposlenih osoba, 19% manje. Od 2013. do 2016. godine evidentan je pad prosječnog broja nezaposlenih sa 9.071 u 2013. godini na 5.404 u 2016. godini.  

Prosječan broj nezaposlenih žena u 2016. godini iznosio je 2.983 što je 55,2% od prosječnog broja nezaposlenih u Istarskoj županiji.

Prosječna stopa registrirane nezaposlenosti u 2016. godini za Istarsku županiju iznosila je 6,1% dok je stopa nezaposlenosti u RH iznosila 15%.

Sve dodatne informacije o stanju i strukturi nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj i županijama dostupne su na web adresi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Publikacije:

Robna razmjena 

Prema podacima iz Godišnjeg financijskog izviješća (GFI) o poslovanju u 2014. godini koje objavljuje Fina Istarsko gospodarstvo je u 2014. godini ostvarilo 8.318.349 tis. kuna izvoza i 4.413.907 tis. kuna uvoza.

Pokrivenost uvoza izvozom u Istarskoj županiji u 2014. godini iznosila je 188,46%.

NAPOMENA: Državni zavod za statistiku od 2013. godine ne vrši obradu podataka o robnoj razmjeni Republike Hrvatske po županijama.

Prema posljednjim dostupnim podacima Državnog zavoda za statistiku u razdoblju od siječnja do prosinca 2012. godine Istarsko gospodarstvo je ostvarilo 5.208.334 tis. kuna izvoza što čini 7,21% ukupnog izvoza Republike Hrvatske i 5.055.070 tis. kuna uvoza ili 4,16% uvoza Republike Hrvatske.

Pokrivenost uvoza izvozom u Republici Hrvatskoj je u 2012. godini iznosilo je 59,45%, a u Istarskoj županiji 103,03%.

U istom razdoblju najveći izvoz ostvarili su gradovi Pula (1.585.184  tis. kn), Labin (930.632 tis. kn), Rovinj (557.668 tis. kn) i Buzet (538.770 tis. kn), a od općina, Općina Kršan (315.964 tis. kn), Općina Raša (114.114 tis. kn) i Općina Pićan (53.894 tis. kn).

U Istarskoj županiji najviše su uvozili gradovi Pula (1.223.069 tis. kn), Labin (677.524 tis. kn), Rovinj (491.448 tis.kn) i Buzet (404.877 tis. kn), te od općina, Općina Kršan (656.133 tis. kn), Općina Raša (75.677 tis. kn) i Općina Ližnjan (56.257 tis. kn), općina Fažana (49.102 tis. kn).

Veći izvoz od uvoza ostvarili su svi gradovi u Istarskoj županiji osim gradova Poreč i Vodnjan. Od općina veći izvoz od uvoza ostvarile su općine Brtonigla, Grožnjan, Lanišće, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedelja, Tar-Vabriga i Vižinada dok su ostale više uvozile nego izvozile.