Statistika

Bruto domaći proizvod

Prema posljednjim raspoloživim podacima iz Državnog zavoda za statistiku (Geostat) za 2015. godinu prosječni BDP po stanovniku u Istarskoj županiji ostvaren je u visini 13.224,79 eura (100.635,40 kn) što je 24,93 % više od prosječnog BDP po stanovniku Republike Hrvatske.

Izravna ulaganja u Istarsku županiju

Istarska županija je u razdoblju od 1993. do 2017. godine zabilježila pozitivni trend izravnih ulaganja, posebno kada je riječ o stranim ulaganjima. Samo u posljednje 3 godine (2015., 2016. i 2017.) u našoj su županiji izravna ulaganja iznosila više od 625,1 milijuna €, dok od 1993. godine do 2017. godine ona iznose 2 milijarde i 103,7 milijuna €.

Najveći ulagači u Istarsku županiju, prema podacima HNB-a od 1993. do 2017. godine, bili su Velika Britanija (617,9 milijuna €), Njemačka (306,8 milijuna €), Italija (278,1 milijuna €), Slovenija (261,3 milijuna €), te Austrija (228,9 milijuna €).

Kada se navedena izravna ulaganja promatraju u vidu djelatnosti u koje se najviše investiralo, prednjači proizvodnja duhanskih proizvoda sa 573,5 milijuna € ulaganja. Slijede vlasnička ulaganja u nekretnine sa 529,4 milijuna €, proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda (cement, kamena vuna) sa 337,6 milijuna €, te hoteli i restorani sa 334,1 milijuna €.

Poslovni subjekti u Istarskoj županiji

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku na dan 31. prosinac 2017. godine , u Istarskoj županiji registrirano je 19.071 pravnih osoba (11.625 aktivnih) što je 7,49% od ukupno registriranih pravnih osoba u RH. Struktura pravnih osoba u Istarskoj županiji bila je slijedeća:

• trgovačka društva – 15.471 od kojih je 9.769 aktivnih

• zadruge – 112 od kojih je 30 aktivnih

• ustanove, tijela udruge i organizacije – 3.488 od kojih je 1.826

Radi potpunijeg pregleda ukupnog broja gospodarskih subjekata, ovim podacima treba dodati i evidentiranih 6.392 subjekata u obrtu i slobodnim zanimanjima.

Prema aktivnostima u Istarskoj županiji na dan 31. prosinac 2017. najviše pravnih osoba po aktivnosti bilo je registrirano u trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala 2.123 aktivnih (3.522 registriranih), građevinarstvu 1.475 aktivnih (2.529 registriranih), stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima 1.244 aktivnih (1.691 registriranih), poslovanju nekretninama 916 aktivnih (1.661 registriranih), te u prerađivačkoj industriji 961 aktivnih (1.399 registriranih).

Poslovanje poduzetnika u Istarskoj županiji

Godišnje financijsko izviješće (GFI) o poslovanju u 2017. godini predalo je Fina-i 10.222 poduzetnika od kojih su 6.132 dobitaši, a 4.090 gubitaši. Ukupni prihodi poduzetnika u 2016. godini iznosili su 33.865.693 tis. kn kn, ukupni rashodi 33.865.693 tis. kn. Dobit razdoblja iznosila je 2.266.729 tis. kn, a gubitak razdoblja 2.576.412 tis. Kn.

Najveću dobit razdoblja u 2017. godini ostvarile su djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (793.210 tis. kn), a najveći gubitak razdoblja ostvarile su stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (-1.091.117 tis. kn)

Zaposlenost

Prema evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na dan 31. ožujka 2018. evidentirano je ukupno 85.572 osiguranika po različitim osnovama, te se taj podatak može izjednačiti s ukupnom zaposlenošću. Od ukupnog broja zaposlenih radnika kod pravnih osoba bilo je 69.501 ili 81,22%; zaposlenih u obrtništvu 5.378 ili 6,28% ; poljoprivrednika 751 ili 0,88%; zaposlenih u samostalnim profesionalnim djelatnostima 1.015 ili 1,19% te 8.502 zaposlenih kod fizičkih osoba (9,93%)

Broj zaposlenih u Istarskoj županiji na dan 31.03.2018. godine veći je za 3.243 osoba ili 3,94% u odnosu na ukupnu zaposlenost u istom razdoblju 2017. godine

Prosječne neto plaće

Prema podacima FINA-e, prosječna neto plaća po zaposlenom u Istarskoj županiji 2017. godine iznosila je 5.546,00 kn, što je 3,8% više u odnosu na prosječnu neto plaću u 2016. godini koja je iznosila 5.343,00 kn.

Najviše je zaposlenih u prerađivačkoj industriji (12.843) te djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (11.951). Najviša prosječna plaća isplaćuje se u djelatnostima informacija i komunikacija (7.428 kn), dok su najniže prosječne plaće isplaćene u uslužnim djelatnostima (3.823 kn).

Nezaposlenost

Prosječan broj nezaposlenih u Istarskoj županiji u ožujku 2018. godine iznosio je 4.995 osoba, 18,2% manje u odnosu na isto razdoblje u 2017. godini kada je evidentirano 6.107 nezaposlenih osoba.

Prosječan broj nezaposlenih žena u ožujku 2018. godine iznosio je 2.788 što je 55,82% od prosječnog broja nezaposlenih u Istarskoj županiji.

Prosječna stopa registrirane nezaposlenosti u 2017. godini za Istarsku županiju iznosila je 4,6%.

Sve dodatne informacije o stanju i strukturi nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj i županijama dostupne su na web adresi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Robna razmjena 

Prema podacima iz Godišnjeg financijskog izviješća (GFI) o poslovanju u 2017. godini koje objavljuje Fina Istarsko gospodarstvo je ostvarilo 11.226.663 tis. kuna izvoza i 5.790.880 tis. kuna uvoza.

Pokrivenost uvoza izvozom u Istarskoj županiji u 2017. godini iznosila je 193,87%.

Istarska županija je u 2017. godini brojila 1.222 izvoznika (12,5% više nego u 2016. godini) i 1.580 uvoznika (14,7% više nego u 2016. godini).