cialis non prescription
cheap brand name cialis
buy viagra with cashiers check
cialis or viagra
cialis generic free
generic viagra canada cvs
10 mg cialis
100mg viagra
the order viagra
cialis from canda
viagra 50mg 100mg
generic viagra usa
free trial of viagra
generic cialis pill
HR | IT | EN

Natječaji

 • Područje:  Znanost i tehnologija

  Iznos sredstava : 2.295.000,00 kn

  Projekt se može financirati u iznosu do 100% prihvatljivosti troškova.

  Poziv na dostavu projektnih

 • Područje:  Kultura

  Iznos sredstava : 3.400.000 €

  Ovaj natječaj podupire kulturne i kreativne subjekte u zemljama sudionicama da potiču razvoj talenata i potiču

 • Područje:  Civilno društvo

  Iznos sredstava : 15.000.000,00 €

  Stopa sufinanciranja: Maksimalna stopa sufinanciranja je 95% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

  Opći

 • Područje: Ekonomija i poduzetništvo

  Ovaj natječaj  ima za cilj doprinijeti ciljevima programa COSME kojim se olakšava pristup europskim i međunarodnim tržištima za male i

 • Područje: civilno društvo, zapošljavanje, socijalne usluge, socijalna uključenost, obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje, mladi

  Opći cilj ovog poziva na dostavu

 • Područje:  Pravosuđe i ljudska prava

  Cilj ovog poziva je financiranje transnacionalnih projekata vezanih za djecu koja su žrtva bullyinga (nasilnog ponašanja vršnjaka), s

 • Područje: Obrazovanje i mladi

  Prijavitelji: Javna visoka učilišta koja su financirana više od 50,01% iz javnih izvora i koja su upisana u Upisnik visokih učilišta s

 • Područje: Mediji

  Prijavitelji: Europski subjekti (privatna poduzeća, neprofitne organizacije, udruge, dobrotvorna društva, zaklade, općine/gradska vijeća, itd.)

  Ovaj poziv

 • Područje: Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj

  Subjekti smješteni u mediteranskom priobalju koji spadaju u jedan od sljedećih pravnih oblika:

  Prihvatljivi su

 • Područje: Obrazovanje i mladi
  Prijavitelji: Sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta mogu se prijaviti za