Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta voda za piće u Istarskoj županiji

Grafički dio: Zone sanitarne zaštite izvorišta voda za piće

 

 

 

Karta cijele Istre sa ucrtanim zonama sanitarne zaštite izvorišta voda za piće, prilagođena za ispis, dostupna je ovdje.