REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 021-04/08-01/116
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 24. lipnja 2008.

ČLANOVIMA KLUBA HSU-a

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba vijećnika HSU-a

Sazivam Klub vijećnika Hrvatske stranke umirovljenika 

za ponedjeljak, 7. srpnja 2008. godine
s početkom u 16,00 sati
u prostorijama Istarske županije
u Pazinu,
Dršćevka 3 - Salon

 

prije 43. tematske sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu.

 

Predsjednik Kluba HSU-a
Romano Černjul, v.r.