Obrasci zahtjeva

 1. Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine
 2. Građevinska dozvola bez lokacijske dozvole
 3. Građevinska dozvola s lokacijskom dozvolom
 4. Građevinska dozvola za pripremne radove
 5. Izmjena ili dopuna građevinske dozvole
 6. Izmjena ili dopuna lokacijske dozvole
 7. Izmjena građevinske dozvole u promjeni investitora
 8. Privremena uporabna dozvola
 9. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice
 10. Uporabna dozvola do 01.10.2007.
 11. Uporabna dozvola do 15.02.1968.
 12. Uporabna dozvola
 13. Lokacijska dozvola
 14. Rješenje o produljenju važenja lokacijske dozvole
 15. Lokacijska informacija
 16. Obavijest o posebnim uvjetima
 17. Obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta
 18. Potvrda parcelacijskog elaborata
 19. Prijava početka ili nastavka građenja
 20. Prijava početka pokusnog rada
 21. Prijava početka radova na uklanjanju građevine
 22. Dopuna zahtjeva - podneska
 23. Izmjena ili dopuna akta (rješenja ili potvrde)
 24. Potvrda da se za građevinu ne izdaje akt za uporabu
 25. Ovjera preslike - prijepisa
 26. Potvrda o dostavljenom završnom izvješću nadzornog inženjera
 27. Potvrda o podnesenom zahtjevu
 28. Potvrda o samostalnim uporabnim cjelinama u zgradi
 29. Prijava početka ili nastavka radova za jednostavne građevine
 30. Uvid u predmet
 31. Izvod iz prostornog plana
 32. Uvjerenje o statusu zemljišta
 33. Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

Svi pisani zahtjevi mogu se predati osobno u pisarnicu nadležnog Odsjeka, putem pošte na adresu nadležnog Odsjeka, te putem sustava e-dozvola.

Pri predaji zahtjeva putem e-sustava obrazac zahtjeva popunjava se elektroničkim putem  dostupnim na WEB stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u priloženom linku:

https://dozvola.mgipu.hr/proxy-portlet/mgipu/print2.aspx?id=22096