Sveučilište u Puli

Na Trgovačkom sudu u Pazinu 21. prosinca 2006. registrirano je Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, sa sjedištem u Puli, Preradovićeva 1/1. Temeljni akti registracije Sveučilišta su Dopusnica i Privremeni statut.

Osnivanjem Sveučilišta dotadašnji Filozofski fakultet, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" i Visoka učiteljska škola u Puli prestali su postojati kao samostalne ustanove, a njihova djelatnost odvija se u više novih odjela koji su sastavnice Sveučilišta. 

Misija je Sveučilišta razviti učilište koje će svojom vrsnoćom i kvalitetom znanstvenoga, umjetničkoga i nastavnoga rada pridonositi prepoznatljivosti hrvatske sveučilišne zajednice i biti stožer razvoja hrvatskoga zapada; ostvariti visoku razinu vrsnoće u znanstvenom i nastavnom radu i suradnji s gospodarstvom na mudro odabranim područjima. Na osnovi misije definirani su i glavni ciljevi Sveučilišta među kojima možemo navesti:

  • zapošljavanje vrsnoga nastavnog osoblja,
  • upisivanje vrhunskih studenata,
  • pokretanje i podupiranje visokokvalitetnoga znanstvenog istraživanja,
  • provjeravanje održavanja visoke kvalitete u nastavi,
  • njegovanje akademskoga duha Sveučilišta,
  • jačanje doprinosa Sveučilišta u regiji potporom gospodarskome i kulturnome životu,
  • razvoj međunarodne uloge Sveučilišta,
  • jačanje gospodarenja na svim razinama Sveučilišta kako bi se postiglo uspješno i djelotvorno ostvarenje ciljeva,
  • pribavljanje sredstava da bi se postigli i ostvarili ciljevi. 

 
Vizija je razvoja Sveučilišta stvoriti centar znanstvene i visokoškolske izvrsnosti sjeverozapadne Hrvatske temeljen na načelima jednakih mogućnosti koje će aktivno sudjelovati u društvenom i gospodarskom životu stanovnika Hrvatske.  

Odjeli, samostalni studiji i ostale članice

Sveučilište je ustrojeno znanstveno­nastavnim sastavnicama (sveučilišni odjeli) te drugim sastavnicama i ustrojstvenim jedinicama.

Sastavnice su Sveučilišta odjeli koji su strukturirani po kriteriju klasifikacije znanosti, po područjima (društveno, humanističko, umjetničko i biotehničko) i poljima (ekonomija, odgojne znanosti) tako da se djelatnost povezuje u nastavnoj i istraživačkoj djelatnosti. Odjeli su strukturirani uvažavajući znanstvene i druge kriterije, ali i specifičnosti akademskoga i društvenoga konteksta Sveučilišta.

Sveučilište se organizira po principu integrirane strukture, primjenjujući odjelski tip organizacije sa zajedničkim službama, što omogućuje efikasan i kvalitetan način ostvarenja misije, ciljeva i strategije razvoja.  

Sveučilište u Puli čine:

Rektor:
prof. dr. sc. Robert Matijašić 

Prorektorica za nastavu i studente: 
prof. Đeni Dekleva Radaković, skladateljica  

Prorektor za znanstvenoistraživački rad: 
prof. dr. sc. Marli Gonan Božac

Prorektor za međunarodnu suradnju:                
--- 

Prorektor za poslovne odnose i financije:
prof. dr. sc. Lovre Božina

Glavni tajnik Sveučilišta:
Davor Pavlin, dipl. iur.

Tajnica  Sveučilišta:
Vesna Mijatović, dipl. iur.  

Više na: http://www.unipu.hr