Projekti - Regionalna baza projekata

Istarska županija aktivno sudjeluje u procesu prilagodbe i pristupanja Hrvatske Europskoj Uniji sa tri važna cilja na području međunarodne suradnje i europskih integracija. To su:

  • realizacija projekata financiranih iz europskih programa,
  • jačanje apsorpcijskih kapaciteta javnog sektora za korištenje fondova EU
  • informiranje o euro-integracijskim procesima, prilagodbi EU, programima i projektima EU

Projekti financirani iz EU i drugih međunarodnih izvora važni su zbog realizacije aktivnosti i projekata koji su važni za Istarsku županiju, financijskih sredstava koja donose, novih znanja i iskustava, ostvarenih partnerstava te jačanje administrativnih sposobnosti i pripreme za ulazak u EU kad će dostupna sredstva iz EU izvora biti višestruko veća.

U tom smislu zbog velikog broja realiziranih projekata od strane Istarske županije i županijskih organizacija (IDA, AZRRI, Natura Histrica..), gradova i općina, znanstvenih i drugih institucija, nevladinih udruga te gospodarstva iskazala se potreba za sustavnim evidentiranjem i praćenjem rada i rezultata prihvaćenih projekata financiranih iz EU i drugih međunarodnih izvora. U županijsku bazu projekata uvršteni su svi projekti koji su do sada implementirani ili se trenutno provode iz navedenih izvora, a gdje u njima kao partneri sudjeluju pravni subjekti sa sjedištem u Istarskoj županiji.

Pretraživanje baze projekata

 

Metris
Zainteresirana javnost
4R+3E
AdriBlu
CORIN
AdriEurop
Adria Link
Azzri
Adria Form
Aplomb
i-log
go-network
SLOHRA
Susjedski program
Istria Communicating Europe
Infiore
Pearl EU
Progetto R.O.S.A.
Underground Istria
AdriFish
Rural Tour
AsviLoc
FishLog
Amamo
Redecon
Matriosca
RE.CEN.T
Parenzana
Connect
Adria Food Quality
ZONET
COMPART
Landscape Opportunities for Territorial Organization
YOUTH
Heart of Istria
Conspace