Ustanove i zaklade

Sportska zajednica Istarske županije
Trg kralja Tomislava 7 
52100 Pula 
TEL: 052/214-122
FAX: 052/214-122
E-mail
WWW
v.d. glavnog tajnika: Matija Červeni
natrag