15.12.16. u 09:19

Obavijest kandidatima prijavljenim na javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 101 i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Istarske županije, da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti (testiranje) održati

21. prosinca 2016. godine u 9,00 sati u prostorijama Istarske županije, Pula- Pola, Riva 8, u uredu Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije.

Testiranje će se provesti sukladno obavijesti i uputama kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata može pristupiti samo kandidat koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja (kojemu je upućen mail da pristupi testiranju). 

Ukoliko kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Klasa: 112-02/16-01/73
Urbroj: 2163/1-01/02-16-18
Pazin, 14. prosinca 2016.