27.12.16. u 08:00

Obavijest vlasnicima vozila koji su u razdoblju od 2006. do 2016. godine bili oslobođeni od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila

REPUBLIKA HRVATSKA
     ISTARSKA ŽUPANIJA

obavijest vlasnicima vozila
koji su u razdoblju od 2006. do 2016. godine bili
oslobođeni od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila

Od 01. siječnja 2017., odnosno stupanjem na snagu Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine RH, 115/2016), odredbe članka 11. Odluke o županijskim porezima (Službene novine Istarske županije, br. 13/01 i 17/06), koje su se odnosile na oslobođenja od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila vlasnicima vozila i koja su se primjenjivala u razdoblju od 2006. do 2016. godine, prestaju važiti.

Od 01. siječnja 2017., više neće imati pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila vlasnici vozila:

 • osobe s invaliditetom sa 100% tjelesnog oštećenja koje prilikom nabave vozila nisu bile oslobođene od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost
 • osobe s invaliditetom s najmanje 80% tjelesnog oštećenja funkcija organa za kretanje koje prilikom nabave koje prilikom nabave vozila nisu bile  oslobođene od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost
 • hrvatski ratni vojni invalidi koji prilikom nabave nisu bili u cijelosti bili oslobođeni od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost
 • obitelj poginulog, zatočenog ili nestalog branitelja iz Domovinskog rata koji nisu koristili pravo na uvoz vozila bez plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost
 • vlasnici vozila za godinu u kojoj je vozilo ukradeno
 • vlasnici vozila za godinu u kojoj je nastala totalna šteta na vozilu
 • proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Od 01. siječnja 2017., prema članku 12. Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine RH, 115/2016) porez na cestovna motorna vozila ne plaća se:

 • na vozila Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • na vozila tijela državne uprave
 • na vozila zdravstvenih ustanova
 • na vozila vatrogasnih jedinica
 • na vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i stranoga diplomatskog osoblja
 • na posebna vozila kojima vlasnici obavljaju registriranu djelatnost za prijevoz umrlih i taksi-službu
 • na vozila prilagođena za prijevoz osoba s invaliditetom.

Porez na cestovna motorna vozila ne plaćaju osobe koje su u cijelosti bile oslobođene plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost pri nabavi vozila.

Porez na cestovna motorna vozila ne plaća se na vozila – osobne automobile starije od deset (10) godina.