27.12.16. u 12:12

Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: „Sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Pula sjever“

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da 30. prosinca 2016. godine započinje javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat „Sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Pula sjever. Javna rasprava traje 30 dana odnosno do 30. siječnja 2017. godine.

Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, a javna rasprava se provodi u suradnji s nadležnim upravnim odjelima za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Vodnjana i Grada Pule te Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Fažana.

Za vrijeme trajanja javne rasprave jedna cjelovita Studija i jedan sažetak za javnost biti će dostupni javnosti u Gradu Vodnjanu u uredu Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 sati, a utorkom od 12,00 do 18,00 sati.

Sažetak za javnost će biti dostupan javnosti u ulaznom holu sjedišta Istarske županije u Puli, Flanatička 29, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati, Gradu Pula, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu u Puli, Forum, 2, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati i u MO Štinjan, Selo 2, srijedom od 8,30 do 11, 30 sati i u prostorijama Vijećnice Općine Fažana u Fažani, 43. Istarske divizije 8, svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 sati.

Studija utjecaja na okoliš i Sažetak za javnost  bit će dostupni javnosti i na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike – www.mzoip.hr, Istarske županije - www.istra-istria.hr, Grada Vodnjana – www.vodnjan.hr, Grada Pule – www.pula.hr i Općine Fažana – www.fazana.hr .

Javno izlaganje održat će se 17. (utorak) siječnja 2017. godine u Vodnjanu u Vjenčanoj sali Grada Vodnjana-Dignano, Trgovačka 2, s početkom u 17,00 sati.

Izlaganju će biti nazočni predstavnici investitora, trgovačkog društva „Pragrande“ d.o.o. iz Pule i predstavnici izrađivača Studije, WYG savjetovanje d.o.o. iz Zagreba, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu dokumentaciju ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 30. siječnjem  2017. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

SUO

Sažetak za javnost