28.12.16. u 12:43

Objavljena konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za ak. godinu 2016./17.

S uputom - Preuzmite:

  • Konačna bodovna lista studenta koji su podnijeli prijavu za stipendiju Istarske županije za ak. godinu 2016./17.
    te liste koje su sastavni dio Konačne bodovne liste  preuzmite na slijedećoj poveznici (1. Akt)
    Konačna bodovna lista (detaljni podaci) (2. Akt)
    Lista nepotpunih prijava (detaljni podaci) (3. Akt)
    Lista odustanak od prijave (4. Akt)

Objavljena Odluka o dodjeli stipendija studentima Istarske županije za ak. 2016./17. s uputom - Preuzmite (5. Akt)