28.05.04. u 12:06

Javni uvid Studije utjecaja na okoli? "Tvornica duhana u Kanfanaru sa varijantnim rje?enjem izgradnje Istragrafike"

Od 27. svibnja do 9. lipnja 2004. godine, u prostorima Općine Kanfanar biti će na javnom uvidu Studiju utjecaja na okoliš za zahvat "Tvornica duhana u Kanfanaru sa varijantnim rješenjem izgradnje Istragrafike".

Javni uvid će provesti Jedinstveni upravni odjel Općine Kanfanar.

Tijekom javnog uvida, 3. lipnja 2004. godine s početkom u 19 sati, u prostorima Općine Kanfanar, će se održati javna rasprava na kojoj će predstavnici investitora - Adris Grupa d.d. iz Rovinja i tvrtke u sklopu Adris Grupe - TDR d.o.o. Rovinj i Istragrafika d.d. Rovinj i predstavnici izrađivača Studije tvrtka " HIDROELEKTRA -PROJEKT " d.o.o. iz Zagreba prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i moguće utjecaje i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijama.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju utjecaja mogu se dostaviti zaključno sa 9. lipnjem 2004. godine na adresu:

Jedinstveni upravni odjel Općine Kanfanar,52 352 Kanfanar, Trg Marka Zeljka 6