22.02.05. u 01:40

Javni uvidu u Studiju utjecaja na okoli? za "POSTROJENJE ZA PROIZVODNJU ?BUKE I LJEPILA - ITV MOST RA?A"

Od 21. veljače do 7. ožujka 2005. godine, u Vijećnici Općine Raša u Raši, N. Tesle bb te u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije u Puli, Flanatička 29/II biti će na javnom uvidu Studija utjecaja na okoliš za "POSTROJENJE ZA PROIZVODNJU ŽBUKE I LJEPILA - ITV MOST RAŠA".

Javni uvid provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Raša.

Tijekom javnog uvida, 24. veljače 2005. godine u Vijećnici Općine Raša s početkom u 18 sati , će se održati javna rasprava na kojoj će predstavnici investitora - tvrtka ITV-Most Raša i predstavnici izrađivača Studije - tvrtka Dvokut ECRO iz Zagreba prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i moguće utjecaje i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na studiju mogu se dostaviti zaključno sa 7. ožujkom 2005. godine na adresu Općina Raša, Jedinstveni upravni odjel, 52 223 Raša, Nikola Tesla bb ili upisati u knjige primjedbi koje se nalaze uz dokumentaciju za javni uvid.