31.03.05. u 14:57

Pula: Javne potrebe u kulturi

U Povijesnom muzeju Istre / Museo storico dell'Istria, Gradinski uspon 6, Pula, u ponedjeljak, 4. travnja 2005. godine, potpisivat će se ugovori iz Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2005. godinu.

Ugovore će, u 10.30 sati, potpisati župan Ivan Jakovčić s nositeljima slijedećih projekata:

  • PMI za sanaciju kaštela u Puli
  • Grad Novigrad za Novigradski lapidarij
  • Grad Pazin za sanaciju kaštela u Pazinu
  • Općina Kanfanar za sanaciju kaštela Dvigrad
  • Općina Gračišće za unutarnje uređenje Špitala
  • Općina Svetvinčenat za sanaciju kaštela Morosini - Grimani
  • Župni ured Vižinada za restauraciju fresaka u crkvi Sv. Marije na Božjem polju
  • POU Labin za redizajn Narodnog muzeja Labin