28.04.05. u 11:38

Uzorkovanje i analiza uzoraka morske vode

Program praćenja sanitarne kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji nastavlja se i ove godine.

U periodu od 17. do 22. travnja ove godine Zavod za javno zdravstvo, Služba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša obavio je uzorkovanje i analizu uzoraka morske vode uzete na mjernim postajama koje su ili će se uključiti u projekt "PLAVA ZASTAVA". Ukupno je uzorkovano 69 plaža ili 4 plaže više nego u sezoni kupanja 2004. godine.

Za vrijeme uzorkovanja zabilježena je temperatura mora od 11 do 12,5 C°.

Visoka sanitarna kakvoća mora zabilježena je na ukupno 50 plaža ili u 72,46% uzoraka.

Dobra sanitarna kakvoća mora ili kakvoća koja odgovara namjeni kupanja, sporta i rekreacije zabilježena je na 19 plaža ili u 27,54% uzoraka.

Mor e III. i IV. vrste, odnosno umjereno onečišćeno i zagađeno more u ovom prvom uzorkovanju nije zabilježeno.  

Informaciju izradio:

Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša
Odsjek zaštite okoliša