27.06.05. u 10:20

Studija utjecaja na okoliš ciljanog sadržaja "Primjena alternativnih goriva u ITV Most Raša"

Studija utjecaja na okoliš ciljanog sadržaja "Primjena alternativnih goriva u ITV Most Raša" biti će na javnom uvidu od 4. do 18. srpnja 2005. godine u Vijećnici Općine Raša u Raši, N. Tesle bb te u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije u Puli, Flanatička 29/II.

Javni uvid će provesti Jedinstveni upravni odjel Općine Raša u koordinaciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije .

Tijekom javnog uvida održati će se dvije javne rasprave i to 7. (četvrtak) srpnja 2005 godine u 19,00 sati u Vijećnici Općine Raša u Raši te 8. (petak) srpnja 2005. godine s početkom u 19,00 sati u Trgetu u prostorima bivše mjesne zajednice. Na raspravi će predstavnici investitora - tvrtka ITV-Most Raša i predstavnici izrađivača Studije - tvrtka Dvokut ECRO iz Zagreba prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i moguće utjecaje i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na studiju mogu se dostaviti zaključno sa 18. srpnjom 2005. godine na adresu Općina Raša, Jedinstveni upravni odjel, 52 223 Raša, Nikola Tesla bb ili upisati u knjige primjedbi koje se nalaze uz dokumentaciju za javni uvid.