28.09.05. u 08:14

Započinje Javni uvid u studiju utjecaja na okoliš za zahvat - eksploatacija tehničko-građevnog kamena u eksploatacijskom polju Križarovica u Općini Gračišće.

1. Javni uvid traje 21 dan i to od 4. do 25. listopada 2005. godine.

2. Uvid u cjelovitu Studiju i Sažetak za javnost može se obaviti u prostorima Općine Gračišće, Loža bb u Gračišću te u prostorima Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije u Puli, Flanatička 29/II radnim danom od 9,00 do 14,00 sati.

3. Javna rasprava će se održati 12. listopada 2005. godine u u Vijećnici Općine Gračišće s početkom u 18,00 sati. Na raspravi će sudjelovati predstavnici investitora, tvrtka CAVEA d.o.o. iz Novigrada i predstavnici izrađivača, tvrtka "Dvokut Ecro" d.o.o. iz Zagreba koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

4. Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u raspravi o Studiji te da svoje primjedbe i prijedloge upišu u knjige primjedbi na mjestima uvida do zaključivanja javnog uvida ili ih u pisanom obliku dostave na adresu: Općinu Gračišće, Jedinstveni upravni odjel, Loža bb, 52 403 Gračišće