08.06.06. u 15:42

Započinje javni uvid u Studiju utjecaja na okoliš ciljanog sadržaja

8. lipnja 2006. započinje javni uvid u Studiju utjecaja na okoliš ciljanog sadržaja - "Linija za proizvodnju briketa u pogonu Istarske ciglane d.d. u Borutu - Općina Cerovlje " Studija će biti na javnom uvidu do 23. lipnja 2006. godine u:  

  • Općini Cerovlje, Dom Josipa Dausa u Cerovlju radnim danom od 9,00 do 14,00 sati
  • Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 9,00 do 14,00 sati.

Javni uvid provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Cerovlje u koordinaciji sa Upravnim odjelom za održivi razvoj Istarske županije, Odsjekom za zaštitu okoliša .

Tijekom javnog uvida, 19. lipnja 2006. godine , održati će se javna rasprava. Rasprava će se održati u Vijećnici Općine Cerovlje s početkom u 18 sati.

Izlaganju će biti nazočni predstavnici investitora, tvrtka Istarska ciglana d.d. iz Cerovlja i predstavnici izrađivača Studije, tvrtka Dvokut ECRO d.o.o. iz Zagreba, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na studiju mogu se dostaviti zaključno sa 23. lipnjem 2006. godine na adresu:

Općina Cerovlje, Jedinstveni upravni odjel, Dom Josipa Dausa, 52 402 Cerovlje 

Studija ciljanog sadržaja (PDF)