14.12.06. u 14:49

Pula: Lokalni program djelovanja za mlade u Istarskoj županiji

Istarska je županija pokrenula izradu Lokalnog programa djelovanja za mlade, koji proizlazi iz Nacionalnog programa, što ga je usvojio Hrvatski sabor krajem 2002. godine.

Danas je na konferenciji taj program predstavljen novinarima. S izradom programa započelo se u listopadu ove godine, kada je na temelju javnog poziva osnovana radna skupina od 13 članova. Poglavarstvo Istarske županije imenovalo je koordinacijski tim u sastavu Kristina Bulešić, Rina Lumezi i Marino Jurcan, čija je zadaća da rukovodi daljnjim procesom izrade tog veoma važnog strateškog dokumenta za mlade.

Radna skupina organizirat će po jednu fokus grupu u Puli, Pazinu, Labinu i Bujama u idućih četrdesetak dana, koje će predstavljati reprezentativni uzorak mladih u dobi od 15 do 29. godina.

Poslije analize postojećeg stanja na terenu, slijedi pisanje tematskih poglavlja, usvajanja nacrta od strane radne skupine, javna rasprava o nacrtu, usvajanje finalne verzije dokumenta, upućivanje prijedloga dokumenta Županijskom poglavarstvu i izglasavanja Lokalnog programa djelovanje za mlade na Županijskoj skupštini.

Kada Lokalni program bude izglasan, uslijedit će izrada operativnog plana, koji će osiguravati provedbu programa.