13.03.07. u 15:28

Pula: 1. Sabor kulture u Istri

U sjedištu Poglavarstva Istarske županije u Puli održana je danas  konferencija za novinare, na kojoj su najavljeni i predstavljeni programi 1. SABORA KULTURE U ISTRI.

Sabor kulture  održat će se na Brijunima  23. i 24 ožujka 2007. godine, a prema riječima Vladimira Torbice, pomoćnika pročelnika za kulturu Istarske županije, pozvani su svi ravnatelji kulturnih institucija, predsjednici udruga, kulturni djelatnici i umjetnici, mediji, načelnici općina i gradonačelnici u  Istarskoj županiji, te ministar kulture Republike Hrvatske. Za dvodnevnog rada Sabora  analizirat će se dosadašnji dosezi i postignuća, raspravljati  o sadašnjem stanju te predložiti smjernice za daljnji razvitak istarske kulture.

Kako je naglasila Lucija Debeljuh, članica Poglavarstva Istarske županije,  politika je širom otvorila vrata kulturnjacima, kako bi zajednički  osmišljavali kulturnu sliku Istre.

U radu konferencije  sudjelovali su Bojan Šumonja, predsjednik Vijeća za vizualne umjetnosti Istarske županije i Marino Jurcan, predsjednik Vijeća za nove medije Istarske županije. Oni su istaknuli  kako će Sabor ponuditi  platformu za  izgradnju buduće strategije kulturnog razvoja u Istarskoj županiji.

Na Saboru će biti usvojena deklaracija, koja će biti obvezujuća za sve čimbenike  na području kulture.