27.04.07. u 15:06

Pula: Ugovor o zajedničkom ulaganju u osnivanje i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom "Kaštijun – Pula"

Danas su  u sjedištu Poglavarstva Istarske županije u Puli, istarski župan Ivan Jakovčić i  direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost g. Vinko Mladineo potpisali Ugovor o zajedničkom ulaganju u osnivanje i izgradnju  Centra za gospodarenje otpadom "Kaštijun – Pula". Činu potpisivanja bili su prisutni gradonačelnici istarskih gradova, čiji će se otpad zbrinjavati u Kaštijunu-Pula.

Tim se Ugovorom dvije strane  obvezuju osigurati  sredstva za izradu i provedbu Programa istražnih radova, izradu studije izvodljivosti, izradu idejnog rješenja, te izradu Studije o utjecaju na okoliš. Za izradu te dokumentacije  Fond će osigurati 2.400.000,00 kuna, a  korisnik 500.000,00 kuna.

To je tek prvi korak  ulaganja u izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom  (ŽCGO) Kaštijun – Pula. Ulaganja Fonda i jedinica lokalne (regionalne) samouprave  u konačnici će iznositi  12 milijuna eura. Od toga će  Fond  osigurati 9,6 milijuna, a lokalne jedinice 2,4 milijuna eura. Računa se i na sredstva iz programa EU-IPA, čemu će prethoditi izrada dokumentacije potrebna  da se projekt pripremi za sufinanciranje iz tog izvora.