14.01.08. u 10:42

Obavjest - poslovi izdavanja lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

Obavještavaju se građani da će od ponedjeljka 14.siječnja 2008. godine, sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07), poslove izdavanja lokacijskih dozvola te drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, za područje Grada Vodnjana - Dignano, Općine Barban, Općine Fažana-Fasana, Općina Ližnjan - Lisignano, Općine Marčana, Općine Medulin i Općine Svetvinčenat obavljati Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije Pula,

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem; Pula - Pola.
Adresa:
Pula, Sergijevaca 2 (nova adresa), p.p. 198
Pomoćnik pročelnika: Vinko Brčić, ing.građ.
Radno vrijeme 8.00 do 16.00 sati.

Uredovno vrijeme za stranke:

     - ponedjeljkom od 9.00 do 10.00 sati
     - utorkom od 13.00 do 15.30 sati
     - srijedom i petkom primaju se stranke po pozivu.

Telefonski brojevi:

1. Brčić Vinko, pomoćnik pročelnika, 371 771
2. Peruško Zdenka, administrativni referent,  371 770
3. Kancelar Mladen, upravni savjetnik, 371 773
4. Kliman Gordana, (dipl.iur. - vježbenik),  371 774
5. Buršić Ivanka, upravni referent ,371 775
6. Sirotić.Vojnović Liljana, viši upravni referent, 371 776
7. --------- sala za konferencije, 371 777
8. Sablić Davor, upravni savjetnik, 371 778
9. Leko Adela, samostalni upravni referent, 371 779
10. Bastijanić Sergio, upravni savjetnik, 371 780
11. Ziherl Andrea, viši upravni referent, 371 781

Svi pisani zahtjevi mogu se predati osobno u pisarnici u Puli, Sv.Teodora 2 ili putem pošte na navedenu adresu.

IZVOD IZ
ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI ("Narodne novine", br. 76/07)

Članak 347.

(1) Općine i gradovi koji još nisu donijeli prostorni plan uređenja općine, odnosno grada dužni su to učiniti najkasnije do 31. prosinca 2007.

(2) Na području općine, odnosno grada koja ne donose prostorni plan uređenja općine i grada do 31. prosinca 2007. ne mogu se izdavati rješenja o uvjetima građenja i lokacijske dozvole, osim za građevine planirane prostornim planom županije.

Kako općine Barban, Ližnjan i Marčana nisu do 31.12. 2007. donijele svoje prostorne planove, shodno navedenim odredbama zakona, ne mogu se izdavati rješenja o uvjetima građenja i lokacijske dozvole niti drugi dokumenti čije izdavanje proizlazi iz prostornih planova, te će shodno tome svi zahtjevi za podrućja tih općina biti odbijeni.

Nakon što navedene općine donesu svoje prostorne planove, zahtjevi se mogu normalno podnašati.