27.05.08. u 15:03

Pazin: Rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom

Na radnom sastanku održanom u  ponedjeljak, 26. svibnja 2008. godine, u prostorijama Istarske županije u Pazinu, Dršćevka 1, predstavnici županije prezentirali su komunalnim poduzećima u Istri nacrt Plana gospodarenja otpadom Istarske županije 2007 - 2015.

Nakon temeljite rasprave donesene su slijedeće smjernice i zaključci:

  • Potrebno je da Istarska županija prikupi podatke o vrstama naplate (po površini, po masi proizvedenog otpada, po stanovniku ili ostalo) za uslugu odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, na području susjednih zemalja tj. na području zemalja EU.
  • Potrebno je da Istarska županija prikupi podatke o strukturi vlasništva komunalnih firmi (JPP/JLS) u susjednim zemljama, odnosno zemljama EU.
  • Zbog nedostatka provedbenih odredaba/mjera, sredstava i rokova u Planu gospodarenja otpadom IŽ, potrebno je započeti organizirano prikupljati podatke. Stoga će se formirati radna skupina koja će se sastojati od: predstavnika Istarske županije, komunalnih poduzeća, predstavnika 10 Gradova na području IŽ i ostalih jedinica JLS na čijem je području odlagalište komunalnog otpada. Sastanci će se održavati jednom mjesečno na saziv Istarske županije. Cilj je krenuti u smjeru stvaranja  Operativnog programa sa planovima uspostave sustava gospodarenja otpadom (sa specifičnim ciljem ŽCGO Kaštijun) na području Istarske županije.

Prvi sastanak radne skupine održat će se između 15. i 20. lipnja 2008. godine.